HomeWet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Heeft u als sportvereniging betaald kader in dienst? Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Dit komt door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die de huidige Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft vervangen.

Waarom deze nieuwe wet?

Met de nieuwe WAB hoopt het kabinet de kloof tussen vaste banen en flexwerk kleiner te maken. Het moet weer aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen en de arbeidsvoorwaarden van flexwerkers komen meer in lijn met die van medewerkers in vaste dienst.

Wat is belangrijk voor u als sportvereniging?

We hebben de belangrijkste veranderingen door de introductie van de WAB voor u op een rij gezet:

1. De ketenregeling wordt verruimd
Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten. Met de huidige WWZ mag je maximaal drie aansluitende contracten in 2 jaar afsluiten. Dit wordt aangepast naar 3 aansluitende contracten in een periode van 3 jaar. De cao sportverenigingen kent al een afwijking van de ketenregeling, je mag met deze cao namelijk 6 tijdelijke contracten in 4 jaar afsluiten.

2. De hoogte en toepassing van de transitievergoeding wordt anders

  • Met de nieuwe wet hebben werknemers vanaf de eerste werkdag -dus ook in de proeftijd- recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat betekent dat als het contract na 1 maand wordt beëindigd er een vergoeding moet worden betaald van (1/3 x maandsalaris) gedeeld door 12.
  • Per 1 januari 2020 vervalt de speciale transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder. Deze groep werknemers hadden recht op een hogere transitievergoeding mits ze minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever met minstens 25 werknemers.
  • Per 1 januari 2020 vervalt de hogere transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest. Deze groep medewerkers had recht op een hogere transitievergoeding vanaf het 10e dienstjaar. De WAB regelt dat zij via dezelfde formule recht op transitievergoeding hebben (1/3 x maandsalaris: 12).
  • Per 1 januari 2020 vervalt de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine werkgevers.
  • Bij kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) telden de maanden voor 1 mei 2013 niet mee voor de berekening van de transitievergoeding indien er sprake was van een ontslag wegens een slechte financiële situatie.
  • Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is..

3. Wijzigingen voor oproepkrachten
Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen anders zijn zij niet verplicht gehoor te geven aan uw oproep. Ook houden oproepkrachten het recht op loon als u ze korter dan vier dagen van tevoren weer afzegt. In een cao kan hiervan worden afgeweken naar één dag. Een oproepkracht die 12 maanden voor u heeft gewerkt moet verplicht een contract aangeboden krijgen. Dit contract wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen twaalf maanden.

4. De hoogte van de WW-premie
Voor werknemers met een vast contract gaan werkgevers een lagere WW-premie (2,94%) afdragen en voor werknemers met een tijdelijk contract een hogere WW-premie (7,94%).