HomeVraag & antwoord

Vraag & antwoord

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

(Arbeids)overeenkomst

Wij willen de (arbeids)overeenkomst van een medewerker verlengen, wat moeten wij doen?

Wanneer u een (arbeids)overeenkomst wilt verlengen kun u dat doorgeven aan ons via de klantportal.

Als u en de medewerker de verlenging van de (arbeids)overeenkomst hebben geaccordeerd voor de 10e van de maand, wordt de verlenging diezelfde maand doorgevoerd. Indien dit geen aansluitende verlenging betreft, dient er een nieuwe (arbeids)overeenkomst te worden opgesteld.

De (arbeids)overeenkomst van een medewerker moet gewijzigd worden, hoe kunnen wij dit doorgeven?

Het wijzigen van de (arbeids)overeenkomst kunt u aan ons doorgeven via de klantportal.

Als u en de medewerker de wijziging aan de (arbeids)overeenkomst hebben geaccordeerd voor de 10e van de maand, wordt de wijziging  diezelfde maand doorgevoerd.

Wij hebben een arbeidsgeschil met een medewerker, wat moeten wij doen?

Graag willen wij u vragen telefonisch contact met ons op te nemen. Indien nodig zullen wij een beroep doen op onze arbeidsjurist voor een deskundige afhandeling van uw vraag.

 

Hoe kan ik een (arbeids)overeenkomst opzeggen?

U kunt een arbeidsovereenkomst opzeggen via de klantportal. Vervolgens dient de medewerker de opzegging te accorderen via de klantportal.

Aanmelding

Hoe kan ik mij aanmelden als (sport)organisatie?

Om uw (sport)organisatie aan te melden dient u het aanmeldingsformulier (sport)organisatie volledig in te vullen en te (laten) ondertekenen. Vervolgens ontvangt u van ons eenmalig een dienstenovereenkomst die wij ook getekend retour dienen te ontvangen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Hoe kan ik een medewerker aanmelden?

U kunt een nieuwe medewerker aanmelden via de klantportal. In de portal kunt de opgaaf voor de loonheffingen en een geldig legitimatiebewijs (dit mag geen rijbewijs zijn) uploaden als bijlage.

Als u en de medewerker de (arbeids)overeenkomst in de portal hebben geaccordeerd voor de 10e van de maand, wordt het salaris in diezelfde maand uitbetaald.

Hoe krijg ik de eerste keer toegang tot het AFAS Klanten portaal?

Via de portal van Sportkader kunt u mutaties indienen, diverse mutaties en declaratie accorderen, arbeidsovereenkomsten digitaal ondertekenen, het dossier inzien, een werkgeversverklaring aanvragen en nog veel meer.

Om hier gebruik van te kunnen maken dient u zich eerst eenmalig te registeren. Klik op de video instructie om het eenmalige registratie proces te bekijken.

Hoe activeer ik de functionaliteiten van de AFAS Pocket App op mijn telefoon?

Om gebruik te kunnen maken van de AFAS Pocket App, moet u deze activeren op uw telefoon. U heeft een e-mail ontvangen met het onderwerp ‘Goed Geregeld met de AFAS Pocket App’. In deze e-mail vindt u de instructies. Scan de QR-code in de e-mail via de Pocket App met uw telefoon en volg de stappen.

In de video hieronder leggen we alle stappen uit en laten we u zien hoe u de AFAS Pocket App kan activeren op uw telefoon.

Wat moet ik doen bij problemen met toegang tot het AFAS Online portaal?

Na het inloggen op het portaal verschijnt er in de AFAS Pocket App een groene knop voor toestemming om in te loggen. Bekijk de video voor de volledige uitleg en hulp bij problemen met inloggen.Bekijk de onderstaande video voor de instructies.

Hoe voeg ik een extra werkgever/omgeving toe aan de AFAS Pocket App?

Heb je meerdere werkgevers die gebruik van de AFAS Pocket App? In de app wissel je eenvoudig van werkgever/ omgeving door extra werkgevers toe te voegen.

We leggen stap voor stap uit hoe je een extra werkgevers kan toevoegen in de AFAS Pocket App. Bekijk de onderstaande video voor de instructies.

Algemeen

Hoe zijn jullie te bereiken?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 023-2055040. Ook kunt u altijd mailen naar info@sportkadernederland.nl. Wij streven er naar om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bij ziekte (indien u gebruik maakt van onze ziektevoorziening)

Ik heb een zieke werknemer, moet ik dat doorgeven aan Sportkader Nederland?

De zieke werknemer moet uiterlijk op de tweede ziektedag voor 10:00 uur in de ochtend bij ons ziek gemeld worden. Stichting Waarborgfonds Sportservice betaalt namelijk het ziektegeld aan u vanaf het moment dat de medewerkers ziek staat gemeld. Indien wij geen melding krijgen wordt er niet uitbetaald.

U kunt de ziekmeldingen doorgeven via ons klantportal.

Zijn er wachtdagen voordat er ziektegeld wordt uitgekeerd?

Er zijn geen wachtdagen, de medewerker wordt 100% doorbetaald. Na het eerste jaar wordt dat 70%, conform wettelijke regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie van mijn zieke werknemer?

U als werkgever bent zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Sportkader Nederland begeleidt u in dit ziekteproces. Wij houden het dossier bij, onderhouden het contact met de Arbodienst en UWV en geven voorlichting/adviezen over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid.

Een medewerker is zwanger, wat moeten wij doen?

Meld ons binnen 4 weken en uiterlijk 2 weken van te voren wanneer de werknemer met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan elke dag zijn tussen de zes en vier weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. De werknemer heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Wij vragen voor u de zwangerschapsuitkering aan bij het UWV. U krijgt gedurende de 16 weken dat uw medewerker met zwangerschapsverlof is, de zwangerschapsuitkering uitgekeerd.

Stopzetten reiskosten- onkostenvergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Is uw werknemer arbeidsongeschikt? Fiscaal gezien heeft de werknemer de lopende maand en de eerstvolgende maand nog recht op een reiskostenvergoeding en/of onkostenvergoeding.Daarna wordt vanaf het begin van de nieuwe maand de reiskostenvergoeding en/of onkostenvergoeding stopgezet.

Uitbetaling

Voor welke datum dien ik de getekende documenten te retourneren om in diezelfde maand de uitbetaling te laten plaatsvinden?

Uiterlijk de 10e van de betreffende maand dienen wij de getekende documenten, afrekeningen of andere mutaties te ontvangen om deze te kunnen verwerken in die maand. Indien de documenten niet op tijd bij ons binnen zijn kunt u ervoor kiezen zelf een voorschot uit te betalen, wel dient u dit aan ons door te geven zodat wij dit kunnen verrekenen. Ook kunnen wij eenmalig maximaal één maandsalaris als voorschot uitbetalen.

Een medewerker heeft overuren gemaakt, hoe kan ik die laten uitbetalen?

De gemachtigde van de organisatie kan dit doorgeven via de klantportal.Wanneer deze uren moeten worden uitbetaald tegen een ander uurtarief, dient u het gewenste bruto uurloon erbij te vermelden. U kunt ervoor kiezen om de uren zelf te verzamelen en deze eenmaal per kwartaal of jaar aan ons door te geven.

De factuur kunnen wij niet (meer) terugvinden. Kunnen wij deze nogmaals opvragen?

Al uw facturen kunt u terugvinden op de klantportal.

Voor medewerkers

Ik heb mijn salarisstrook niet ontvangen, kan ik deze nogmaals opvragen?

U kunt uw salarisstroken raadplegen door in te loggen in het klantportal.

Mijn gegevens zijn veranderd, hoe dien ik dit door te geven?

U kunt een e-mail sturen met de gegevens die zijn gewijzigd. Hierbij vragen wij uw personeelsnummer te vermelden, dit nummer kunt u terug vinden op uw salarisstrook.

Moet ik mijn loonheffingskorting laten toepassen of niet? Hoe kan ik dat aanpassen?

Iedereen die in Nederland werkzaam is mag bij één werkgever de loonheffingskorting toe laten passen. Wanneer u de loonheffingskorting toe laat passen, betaalt u over ongeveer de eerste € 500,- die u verdient geen loonbelasting. Wij adviseren om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar u het meest verdient.

U kunt de loonheffingskorting ten alle tijden aanpassen. Hiervoor dient u een opgaaf voor de loonheffingen in te vullen, ondertekenen en naar ons op te sturen.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.  

Wat staat er in mijn cao?

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van verschillende cao’s. In uw arbeidscontract vindt u terug welk cao er voor u geldt. Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende cao’s die wij hanteren.

Wijzigingen (sport)organisatie

Het bestuur is gewijzigd, hoe dienen wij dit door te geven?

Aangezien de opgegeven voorzitter, secretaris en penningmeester in ons systeem staan genoteerd en wij alleen aan deze personen (persoonlijke) informatie verstrekken, ontvangen wij de gegevens van nieuwe bestuursleden graag via het wijzigingsformulier.

De gevolmachtigde dient te worden aangepast. Hoe doen wij dat?

Wanneer er een nieuw bestuurslid is aangesteld, vragen wij u het wijzigingsformulier in te vullen en te (laten) ondertekenen.
Wanneer alleen het e-mailadres of telefoonnummer wijzigt, kunt u een e-mail sturen met de juiste gegevens.

Let op: om het formulier digitaal in te kunnen vullen dient u het eerst te downloaden. Na het downloaden kunt u de velden direct invullen en de wijzigingen opslaan.