HomeCao voor elke sportvereniging

Cao voor elke sportvereniging

Amateursportverenigingen vormen een belangrijke hoeksteen, waar sportbeoefening in Nederland op gebouwd is. En hoewel de amateursport vooral draait op vrijwilligers, zijn veel sportverenigingen in meer of mindere mate ook werkgever. Om het deze verenigingen makkelijker te maken om een goede werkgever te zijn, is er de Cao Sportverenigingen.

Uitzondering voor sportverenigingen

De huidige Wet Werk en Zekerheid (WWZ) biedt sportverenigingen de mogelijkheid om drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te bieden aan werknemers zoals trainers en coaches. Hierna wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit wordt de ketenbepaling genoemd. Om deze keten te doorbreken moet er een ‘tussenpauze’ van zes maanden worden gehouden. Onhandig, aangezien sportverenigingen, maar ook veel trainers lang niet altijd uit zijn op een vast dienstverband. Op deze regeling wordt in de Cao Sportverenigingen dus een uitzondering gemaakt. Sportverenigingen kunnen daardoor zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd aanbieden zonder dat er sprake is van een vast dienstverband. Tevens toont u als sportvereniging aan, door gebruik te maken van de cao, dat goed werkgeverschap bij de vereniging veel prioriteit heeft.

Voordelen van de Cao Sportverenigingen

  • Door de verruiming van de ketenbepaling kunt u uw trainer of coach langer tijdelijke (arbeids)overeenkomsten aanbieden, namelijk zes bepaalde tijd (arbeids)overeenkomsten binnen een looptijd van 48 maanden in plaats van drie (arbeids)overeenkomsten binnen een looptijd van 24 maanden.
  • Er worden u als werkgever handvatten aangereikt voor de afspraken met de trainers en coaches en de cao geeft eenduidigheid over de arbeidsvoorwaarden.
  • Er wordt jaarlijks 0,2% van de bruto loonsom afgedragen aan het Arbeidsmarkfonds en dit fonds wordt ingezet ter ontwikkeling van de sportsector.

Sportkader Nederland is één van de oprichters van Netwerk in de Sport (NIDS), de werkgeversorganisatie voor de lokale sportsector in Nederland. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening inclusief btw-vrijstelling bent u automatisch lid van deze werkgeversorganisatie en kunt u gebruik maken van de Cao Sportverenigingen.

Hieronder kunt u de cao brochures downloaden

Heeft u vragen over de Cao sportverenigingen of de Wet Werk en Zekerheid? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.