HomePersoneel in de sport

Personeel in de sport

 • Afdracht loonbelasting en sociale premies
 • Verzorgen loonstroken
 • Financiële en juridische ondersteuning
 • Doorbetaling bij ziekte

Wilt u als btw-plichtige (sport)organisatie, naast loonbetaling en salarisadministratie, ook doorbetaling bij ziekte en financiële en juridische ondersteuning? Kies dan dit full-servicepakket. v.a.€ 19,50 p.m.

Maak uw eigen berekening
Of neem contact op met ons

Gemak in meervoud.

 • Gemak Wij nemen alle administratie uit handen en zorgen voor tijdige betaling van de salarissen.
 • Zekerheid Financiële en juridische kennis, correcte aangiften loonheffingen en contacten met instanties zoals Belastingdienst en UWV worden door ons onderhouden.
 • Inzicht 24/7 toegang tot eigen digitale omgeving met facturen en personeelsdossiers.

De voordelen op een rijtje:

 • Gemak en tijdsbesparing Wij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie, waaronder afdrachten belasting en premies, uitbetaling nettolonen en beheer van de personeelsdossiers.
 • U blijft inhoudelijk verantwoordelijk Dagelijkse aansturing van uw medewerker blijft onveranderd.
 • Deels btw-belast Alleen btw-heffing van toepassing over de administratiekosten en de Helpdesk juridische en fiscale zaken.
 • Juridisch sterk Wij kunnen de (arbeids)overeenkomsten opstellen, adviseren u bij juridische vragen en bieden mediation bij arbeidsconflicten.
 • Loonbelasting gegarandeerd op orde Wij voorzien u van de benodigde managementinformatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst en, indien gewenst, de eventuele pensioenvoorziening.
 • Administratie op orde De medewerker ontvangt loonstroken en jaaropgaven.
 • Telefonische servicedesk Vragen? Maak onbeperkt gebruik van onze servicedesk.
 • 24/7 online inzicht Toegang tot onze digitale klantportal. Zo heeft u altijd inzicht in uw personeels- en verzuimdossiers, facturen en (arbeids)overeenkomsten en kunt u eenvoudig al uw zaken afhandelen, zoals aanmelden van nieuwe medewerkers, doorgeven van mutaties, aanpassen van een (arbeids)overeenkomst of de verrekening van voorschotten.
 • Ziekteregeling bij arbeidsongeschiktheid of ziekte Bij arbeidsongeschiktheid maakt u automatisch gebruik van onze ziekteregeling. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen, noodzakelijk bij ziekte, waaronder uitvoering Wet verbetering poortwachter, door ons worden verzorgd. De aan Sportkader Nederland gelieerde Stichting Waarborgfonds Sportservice, keert aan de (sport)organisatie in de eerste vier maanden van de arbeidsongeschiktheid 70% van het brutoloon op kalenderbasis uit, inclusief de sociale lasten. Na vier maanden wordt de uitkering verhoogd naar 100%. De medewerker zelf krijgt in het eerste jaar 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%.
 • Helpdesk juridische en fiscale zaken U kunt een beroep doen op de Helpdesk juridische en fiscale zaken bij situaties zoals de opvang van kosten bij overlijden of andere overmacht situaties. Bovendien kunnen u en uw medewerker zonder aanvullende kosten onbeperkt gebruik maken van onze financiële en juridische advisering via onze servicedesk.

Kosten

 • Aanmeldingskosten (sport)organisatie (eenmalig): € 162,50
 • Administratiekosten (maandelijks): € 19,50 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst
 • Pensioenadministratie (optioneel, maandelijks): € 3,25 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst

Indien er een verwerking moet worden gedaan over een voorgaand boekjaar, dan brengen wij per verwerking, per medewerker € 56,50,- aanvullende administratiekosten in rekening.

Maak uw eigen berekening