HomePersoneel Only

Personeel Only

 • Voor o.a. barpersoneel, groundsmen en facilitair medewerkers
 • Optioneel meer contracten voor bepaalde tijd

Bent u een vereniging of stichting en op zoek naar uitbesteding van uw salarisadministratie voor uw personeel dat niet sporttechnisch actief is, zoals barpersoneel, groundsmen en facilitair medewerkers? Kies dan dit full-servicepakket. v.a. € 19,50 p.m.

Maak uw eigen berekening
Of neem contact op met ons

Wij verzorgen al het contact met de officiële instanties, zoals de Belastingdienst, het UWV en de Arbodienst. Uw (sport)organisatie zorgt zelf voor de dagelijkse aansturing van de medewerker.

Wij ontzorgen u.

 • Gemak Wij nemen alle administratie uit handen en zorgen voor tijdige betaling salaris.
 • Zekerheid Financiële en juridische kennis, correcte aangiften loonheffingen en contacten met instanties zoals Belastingdienst en UWV worden door ons onderhouden.
 • Inzicht 24/7 toegang tot eigen digitale omgeving met facturen en personeelsdossiers.

De voordelen op een rijtje:

 • Gemak en tijdsbesparing Wij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie, waaronder afdrachten belasting en premies, uitbetaling nettolonen en beheer van de personeelsdossiers.
 • U blijft inhoudelijk verantwoordelijk Dagelijkse aansturing van uw medewerker blijft onveranderd.
 • Deels btw-belast Alleen btw-heffing van toepassing over de administratiekosten en de Helpdesk juridische en fiscale zaken.
 • Juridisch sterk Wij stellen de (arbeids)overeenkomsten op, adviseren u bij juridische vragen en bieden mediation bij arbeidsconflicten.
 • Loonbelasting gegarandeerd op orde Wij voorzien u van de benodigde managementinformatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst en, indien gewenst, de eventuele pensioenvoorziening.
 • Administratie op orde De medewerker ontvangt loonstroken en jaaropgaven.
 • Telefonische servicedesk Vragen? Maak onbeperkt gebruik van onze servicedesk.
 • 24/7 online inzicht Toegang tot onze digitale klantportal. Zo heeft u altijd inzicht in uw personeels- en verzuimdossiers, facturen en (arbeids)overeenkomsten en kunt u eenvoudig al uw zaken afhandelen, zoals aanmelden van nieuwe medewerkers, doorgeven van mutaties, aanpassen van een (arbeids)overeenkomst of de verrekening van voorschotten.
 • Ziekteregeling bij arbeidsongeschiktheid of ziekte Bij arbeidsongeschiktheid maakt u automatisch gebruik van onze ziekteregeling. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen, noodzakelijk bij ziekte, waaronder uitvoering Wet verbetering poortwachter, door ons worden verzorgd. De aan Sportkader Nederland gelieerde Stichting Waarborgfonds Sportservice, keert aan de (sport)organisatie in de eerste vier maanden van de arbeidsongeschiktheid 70% van het brutoloon op kalenderbasis uit, inclusief de sociale lasten. Na vier maanden wordt de uitkering verhoogd naar 100%. De medewerker zelf krijgt in het eerste jaar 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%.

Kosten

 • Aanmeldingskosten (sport)organisatie (eenmalig): € 162,50.
 • Administratiekosten (maandelijks): € 19,50 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst
 • Pensioenadministratie (optioneel, maandelijks): € 3,25 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst

Indien er een verwerking moet worden gedaan over een voorgaand boekjaar, dan brengen wij per verwerking, per medewerker € 56,50,- aanvullende administratiekosten in rekening.

Maak uw eigen berekening