HomeNetwerk in de Sport

Netwerk in de Sport

Sportkader Nederland is één van de oprichters van Netwerk in de Sport (NIDS), de werkgeversorganisatie voor de lokale sportsector in Nederland. Wanneer u gebruik maakt van onze pakketten Sportkader Only of Sportkader Combi bent u automatisch lid van deze werkgeversorganisatie. Maar ook wanneer u geen gebruik maakt van bovenstaande twee pakketten kunt u lid worden.

Waarom doen wij dit?

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zich op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Voorheen konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Wat is Netwerk in de Sport?

De missie van NIDS is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren wij een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.
Door lid te worden van de werkgeversvereniging kunnen wij uw organisatie en de amateursportsector ondersteunen op de volgende vijf onderdelen:

 1. U kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen
  Via lidmaatschap kunt u aanspraak maken op cao Sportverenigingen die uw vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en zekerheid mogelijk is; namelijk zes contracten binnen 48 maanden.
 2. Het verhoogt uw aantrekkelijkheid als werkgever
  De cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat uw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt.
 3. Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector
  U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursportsector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader.
 4. U geeft de amateursport een prominentere stem
  U stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen.
 5. U krijgt toegang tot de servicedesk
  Toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van medewerkers en vrijwilligers.

Kosten

Een lidmaatschap voor NIDS kost € 150,- per jaar plus eenmalig € 50,- administratiekosten bij aanmelding. Wanneer u gebruik van onze pakketten Sportkader Only of Sportkader Combi maakt, bent u automatisch lid van NIDS voor een ledenprijs van € 75,- per jaar.