HomeSportkader Combi

Sportkader Combi

 • Voor zowel trainers/coaches als overig personeel
 • Standaard meer contracten voor bepaalde tijd

Zowel sporttechnisch kader als overig personeel in dienst? Met dit full-servicepakket bieden wij u de combinatie. v.a. € 15,25 p.m.

Maak uw eigen berekening
Of neem contact op met ons

Met het Combinatie pakket kunt u zowel uw sporttechnisch kader (trainer/coaches en sporttechnisch managers) als uw overig personeel verlonen. De verloning van het sporttechnisch kader wordt verzorgd vanuit de rechtspersoon Stichting Sportkader Nederland. Deze vorm van dienstverlening is vrijgesteld van btw-heffing. De verloning van uw overig personeel wordt verzorgd vanuit de rechtspersoon Sportservice Nederland B.V. en deze vorm van dienstverlening is btw-belast. Onze dienstverlening is voor beide groepen medewerkers verder volledig identiek. Zo is voor alle medewerkers de cao Sportverenigingen van toepassing en kunt u gebruik maken van de verruimde ketenbepaling.

 • Gemak Wij nemen alle administratie uit handen en zorgen voor tijdige betaling salaris.
 • Zekerheid Financiële en juridische kennis, correcte aangiften loonheffingen en contacten met instanties zoals Belastingdienst en UWV worden door ons onderhouden.
 • Inzicht 24/7 toegang tot eigen digitale omgeving met facturen en personeelsdossiers.

De voordelen op een rijtje:

 • Gemak en tijdsbesparing Wij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie, waaronder afdrachten belasting en premies, uitbetaling nettolonen en beheer van de personeelsdossiers.
 • U blijft inhoudelijk verantwoordelijk Dagelijkse aansturing van uw medewerker blijft onveranderd.
 • Voordelig gebruik ketenbepaling Lidmaatschap Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport (NIDS) voor een ledenprijs van € 75,- i.p.v. € 150,- waardoor u automatisch onder de werkingssfeer van de cao Sportverenigingen valt, met o.a. een verruiming van de ketenbepaling (maximaal zes tijdelijke (arbeids)overeenkomsten binnen een periode van 48 maanden).
 • Gebruik cao Sportverenigingen De cao Sportverenigingen is van toepassing op alle medewerkers van de (sport)organisatie.
 • Deels vrijgesteld van btw Vrijstelling van btw-heffing is alleen voor uw sporttechnisch kader van toepassing. Voor uw overige personeel is btw-heffing van toepassing over de administratiekosten en het risicofonds.
 • Juridisch sterk Wij stellen de (arbeids)overeenkomsten op, adviseren u bij juridische vragen en bieden mediation bij arbeidsconflicten.
 • Loonbelasting gegarandeerd op orde Wij voorzien u van de benodigde managementinformatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst en, indien gewenst, de eventuele pensioenvoorziening.
 • Administratie op orde De medewerker ontvangt loonstroken en jaaropgaven.
 • Telefonische servicedesk Vragen? Maak onbeperkt gebruik van onze servicedesk.
 • 24/7 online inzicht Toegang tot onze digitale klantportal. Zo heeft u altijd inzicht in uw personeels- en verzuimdossiers, facturen en (arbeids)overeenkomsten en kunt u eenvoudig al uw zaken afhandelen, zoals aanmelden van nieuwe medewerkers, doorgeven van mutaties, aanpassen van een (arbeids)overeenkomst of de verrekening van voorschotten.
 • Ziekteregeling bij arbeidsongeschiktheid of ziekte Bij arbeidsongeschiktheid maakt u automatisch gebruik van onze ziekteregeling. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen, noodzakelijk bij ziekte, waaronder uitvoering Wet verbetering poortwachter, door ons worden verzorgd. De aan Sportkader Nederland gelieerde Stichting Waarborgfonds Sportservice, keert aan de (sport)organisatie in de eerste zes weken van de arbeidsongeschiktheid 70% van het brutoloon op kalenderbasis uit, inclusief de sociale lasten. Na zes weken wordt de uitkering verhoogd naar 100%. De medewerker zelf krijgt in het eerste jaar 100% doorbetaald en in het tweede jaar 70%.

Kosten

 • Aanmeldingskosten (sport)organisatie (eenmalig): € 152,55,-
 • Lidmaatschap NIDS (jaarlijks): € 75,-
 • Administratiekosten sporttechnisch kader (maandelijks): € 15,25 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst
 • Administratiekosten overig personeel (maandelijks): € 18,30 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst
 • Pensioenadministratie (optioneel, maandelijks): € 3,05 per medewerker, per (arbeids)overeenkomst

Indien er een verwerking moet worden gedaan over een voorgaand boekjaar, dan brengen wij per verwerking, per medewerker € 52,90,- aanvullende administratiekosten in rekening.

Maak uw eigen berekening