De (sport)organisatie is zelfstandig werkgever

Indien u als (sport)organisatie zelf het volledige werkgeverschap wenst uit te oefenen, kan Sportkader Nederland de (salaris)administratie en juridische ondersteuning voor u verzorgen. In dit geval dient u zelf het aansluitnummer bij de Belastingdienst aan te vragen en valt u niet onder de werkingssfeer van de CAO Sportverenigingen. Binnen deze dienstverlening is het ook mogelijk dat u zelf de arbeidsovereenkomst opstelt. Deze vorm van dienstverlening is belast met 21% btw.

Ziekteregeling
Bij ziekte van de werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert de eerste 6 weken van de arbeidsongeschiktheid 70% uit van het bruto dagloon inclusief de sociale lasten. Na deze periode wordt dit verhoogd naar 100%.

Risicofonds
Tevens kunt u een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten. U en uw werknemer kunnen eveneens, zonder extra kosten, onbeperkt een beroep doen op onze financiële en juridische helpdesk.


DEEL DEZE PAGINA