Verenigingen

CAO Sportverenigingen

Wanneer Sportkader Nederland uw formeel werkgever is, valt u onder de werkingssfeer van de CAO voor Sportverenigingen. Hieronder kunt u de CAO brochures downloaden.

CAO Sportverenigingen
CAO Sportverenigingen (inclusief pensioen instapregeling)

.........................................................................................................................................................................

Sportkader Nederland kan nagenoeg al uw werkgeverszaken en daarmee samenhangende administratieve rompslomp verzorgen. Deze dienstverlening is vrijgesteld van BTW.

Sportkader Nederland hanteert daarbij voor verenigingen twee modellen:

  1. Sportkader Nederland kan het formeel werkgeverschap overnemen van de vereniging.
  2. De vereniging houdt het werkgeverschap in eigen hand.

Voor verenigingen waar Sportkader Nederland formeel werkgever is, kan gebruik worden gemaakt van een aangepaste pensioenregeling.

.........................................................................................................................................................................

1. Sportkader Nederland formeel werkgever

U geeft Sportkader Nederland de opdracht het formeel werkgeverschap over te nemen. Sportkader Nederland zal dan voor u de contacten met alle officiële instanties zoals Belastingdienst of UWV-werkbedrijf onderhouden.  De werknemer voert  echter onder uw leiding de dagelijkse werkzaamheden uit. U blijft materieel werkgever.

Dit heeft een aantal grote voordelen:   

  • U stuurt de werknemer aan en maakt zelf met hem of haar afspraken.
  • Wij verzorgen de volledige loonadministratie. Dit betekent continuïteit in uitbetaling van  nettolonen, afdracht van premieheffingen en beheer van het personeelsdossier. 
  • Wij voorzien u van de nodige managementinformatie en verzorgen de afhandeling met de Belastingdienst, UWV-werkbedrijf en andere betrokken instellingen.        
  • De werknemer valt onder de werkingssfeer van de CAO voor Sportverenigingen.
Ziekteregeling

Bij ziekte van de werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice  keert de eerste 6 weken van  de arbeidsongeschiktheid, 70% uit van het bruto dagloon inclusief sociale lasten. Na  deze periode wordt dit verhoogd tot 100%.

Risicofonds

Tevens kunt u een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten. U  en uw werknemer kunnen eveneens, zonder extra kosten, onbeperkt een beroep doen op onze financiële en juridische helpdesk.

Voor meer informatie

Sportkader Nederland
T 023-2055040
E info@sportkadernederland.nl

Tarieven (Sportkader werkgever)
Aanmeldformulier (Sportkader werkgever)

.........................................................................................................................................................................

2. De vereniging is werkgever

Indien uw vereniging zelf het werkgeverschap wenst uit te oefenen, kan Sportkader Nederland de volledige (salaris)administratie en juridische ondersteuning op zich nemen. In dit geval dient u zelf het aansluitnummer bij de Belastingdienst aan te vragen en valt u niet onder de werkingssfeer van de CAO Sportverenigingen.

Ziekteregeling

Bij ziekte van de werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert de eerste 6 weken van  de arbeidsongeschiktheid, 70% uit van het bruto dagloon inclusief sociale lasten. Na deze periode wordt dit verhoogd tot 100%.                                

Risicofonds

Tevens kunt u een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten. U  en uw werknemer kunnen eveneens, zonder extra kosten, onbeperkt een beroep doen op onze financiële en juridische helpdesk.

Voor meer informatie

Sportkader Nederland
T 023-2055040
E info@sportkadernederland.nl

Tarieven (vereniging werkgever)   
Aanmeldformulier (vereniging werkgever)


DEEL DEZE PAGINA