Combinatiefunctionarissen

Een combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever, maar is werkzaam in twee of meer sectoren. Werken binnen de school, de sportvereniging en/ of de cultuur wordt gecombineerd. Bij voorkeur is deze functie uitvoerend van aard.

Het Ministerie  van OC&W en het Ministerie van VWS stellen vanaf 2008 gelden beschikbaar om in Nederland eind 2012 minimaal 2.500 fulltime combinatiefunctionarissen aan te stellen. Vanaf 2012 is de regeling van de combinatiefuncties verruimd. Deze heet nu Brede Impuls Combinatiefuncties (de buurtsportcoaches).

Werkgeverschap

Sportkader Nederland kan het formeel werkgeverschap en de salaris- en personeelsadministratie van Combinatiefunctionarissen verzorgen op één van de onderstaande wijzen:

1. De Stichting Sportservice Holland neemt het formeel werkgeverschap over en detacheert de combinatiefunctionaris aan de materieel werkgever.

Gevolgen:

  • De Stichting Sportservice Holland sluit ten behoeve van materieel werkgever een arbeidsovereenkomst met de combinatiefunctionaris.
  • Materieel werkgever is belast met de feitelijke aansturing van de combinatiefunctionaris.
  • Verplichte deelname  aan pensioenfonds PFZW.
  • CAO Sport is van toepassing op deze arbeidsovereenkomst.
  • BTW verschuldigd over de loonelementen en kosten.

2. De Stichting waar het werkgeverschap is ondergebracht geeft Sportservice Nederland BV de opdracht de salaris- en personeelsadministratie te verrichten. 

Gevolgen:

  • Verplichte deelname  aan pensioenfonds PFZW.
  • CAO Sport van toepassing.
  • BTW verschuldigd over de opslagen en administratiekosten.
Ziekteregeling

Bij ziekte van de werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice  keert de eerste 6 weken van  de arbeidsongeschiktheid 70% uit van het bruto dagloon, inclusief sociale lasten. Na  deze periode wordt dit verhoogd tot 100%.

Risicofonds

Tevens kunt u een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten. U  en uw werknemer kunnen eveneens, zonder extra kosten, onbeperkt een beroep doen op onze financiële en juridische helpdesk.

Voor meer informatie

In samenspraak met Sportkader Nederland is het mogelijk andere modellen rondom het werkgeverschap van de combinatiefuncties uit te werken.

Wilt u hier meer over weten neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

Sportkader Nederland
T 023-2055040
E info@sportkadernederland.nl

Tarieven
Aanmeldformulier


DEEL DEZE PAGINA