Commerciële sportorganisaties

Als sportbedrijf wilt u zich bezig houden met zaken die u succes opleveren. Het uit handen geven van uw salaris- en personeelsadministratie helpt u daarbij. Sportkader Nederland neemt al het lastige werk uit handen en doet dat met de expertise en ervaring die zij als marktleider in personeelszaken voor sportorganisaties heeft opgebouwd.

Naast de verzorging van uw salarisadministratie begeleiden wij u ook in de uitvoering van uw personeelsadministratie. Denk aan het bijhouden van personeelsdossiers of advisering over arbeidsvoorwaarden, opstellen van arbeidsovereenkomsten en conflictbehandeling in de arbeidsrelatie.

Ziekteregeling

Bij ziekte van uw werknemer kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat álle administratieve handelingen, waaronder de afstemming met de Arbodienst, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert de eerste 6 weken van  de arbeidsongeschiktheid  70% uit van het bruto dagloon, inclusief sociale lasten. Na  deze periode wordt dit verhoogd tot 100%.

Risicofonds

Tevens kunt u een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten . U en uw werknemer kunnen bovendien, zonder extra  kosten,  onbeperkt een beroep doen op onze financiële en juridische helpdesk.

Voor meer informatie

Sportkader Nederland
T 023-2055040
E info@sportkadernederland.nl

Tarieven
Aanmeldformulier


DEEL DEZE PAGINA