HomeVerruimde TASO-regeling voor sportverenigingen op 19 februari geopend

Verruimde TASO-regeling voor sportverenigingen op 19 februari geopend

Het Ministerie van VWS heeft de TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) heropend,  voor financiële compensatie van schade en/of inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020. Het ministerie heeft hiervoor €29 miljoen beschikbaar gesteld. Een belangrijke wijziging in de TASO-2 regeling is dat de grens van maximaal € 4.000,- loonschade is komen te vervallen!

Amateursportorganisaties die in periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies

van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal €1.500 kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal €1.500,- en maximaal €12.500,- . De financiële schade dient op basis van de volgende posten te worden berekend:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met het Sportservicebureau (Sportkader Nederland) worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond

Aanvragen kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van de officiële publicatie.

Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen.

U kunt uw doorlopende lasten inzichtelijk maken via de website van De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Tevens is vanaf 19 februari 2021 het aanvraagformulier beschikbaar.