HomeVerruimde TASO-regeling voor sportverenigingen op 19 februari geopend

Verruimde TASO-regeling voor sportverenigingen op 19 februari geopend

Amateursportorganisaties die van 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal €1.500 hebben geleden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal €1.500 en maximaal €12.500. De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

  • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt zijn in de samenwerking met een sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
  • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Denk hierbij aan: gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten.
  • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
  • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Klik hier voor de volledige tekst van de TASO-regeling.

Aanvragen indienen
Zowel verenigingen als stichtingen kunnen een aanvraag indienen, Dit kan van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Wel is belangrijk dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt u controleren in de bijlage van officiële publicatie. Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen.

Op deze pagina vindt u een handig document om uw doorlopende lasten inzichtelijk te maken. Hier komt u ook vanaf 19 februari 2021 uw aanvraag indienen.