HomeSportverenigingen onder strenger toezicht Belastingdienst

Sportverenigingen onder strenger toezicht Belastingdienst

De belastingdienst gaat stichtingen en verenigingen in de sportbranche dit jaar strenger controleren. Dit strengere toezicht is onderdeel van een programma waarmee de Belastingdienst in 2017 is gestart om onbeschreven stichtingen en verenigingen (zogenoemde stivers) te controleren op hun belastingplicht.

Reden voor een strenger toezicht op deze rechtsvormen is dat stivers vaak ten onrechte veronderstellen dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Door hun belastingplicht opnieuw te beoordelen, wil de Belastingdienst oneerlijke concurrentie tegengaan.

Lees meer over hoe ze dat gaan doen, maar ook over eventuele vrijstellingen en regelingen op de website van Netwerk in de Sport.

Wilt u er zeker van zijn dat al uw zaken goed geregeld zijn? Wij ondersteunen u hierin graag. Neem hiervoor contact met ons op.