HomeNieuwe coronanoodmaatregel NOW vervangt Werktijdverkorting, wat zijn de gevolgen voor u?

Nieuwe coronanoodmaatregel NOW vervangt Werktijdverkorting, wat zijn de gevolgen voor u?

Vanwege het coronavirus liggen op dit moment alle activiteiten op sportverenigingen stil. Hierdoor is de kans groot dat u tijdelijk minder werk heeft. Normaal gesproken kunt u dan gebruik maken van de werktijdverkorting (WVT). Hierover hebben wij u al eerder geïnformeerd of wij hebben dit al voor u aangevraagd. Door de uitbraak van het virus is er een ongekende grote vraag naar de regeling voor werkgevers ontstaan en is de WVT tijdelijk stopgezet. Er komt een nieuwe noodregeling. Wij praten u graag bij.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk ingevoerd en maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

  • Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers, die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
  • De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.
  • Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.
  • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.
  • Momenteel wordt nog overleg gevoerd met UWV over de praktische uitvoering.

Heeft u al een lopende Werktijdverkorting verkregen of is deze aangevraagd of afgekeurd?

Doordat de WVT onverwacht is stopgezet kan het zijn dat u als sportvereniging al een WVT-aanvraag heeft ingediend of verkregen. Wat gebeurt daar nu mee, nu de NOW is geïntroduceerd? Er zijn drie opties:

  1. Er is een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen. Hier geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter na afloop niet meer mogelijk. Er moet dan een aanvraag worden ingediend op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de werktijdverkorting met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.
  2. De aanvraag is in eerste instantie afgewezen. Er moet op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag worden ingediend.
  3. Er is een WTV-aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u van ons bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.

Wij willen benadrukken dat onze informatie is gebaseerd op de informatie die wij van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen. De regeling wordt nu verder uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over de praktische uitvoering brengen wij u hiervan op de hoogte.

Let op: Door coronamaatregelen is onze servicedesk tijdelijk niet telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag mailen naar info@sportkadernederland.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.