HomeGeslaagde lobby resulteert in TASO-regeling

Geslaagde lobby resulteert in TASO-regeling

Update 7 september: De uitwerking van de TASO-regeling blijkt echter meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. De overheid heeft daarom besloten de aanvraagprocedure voor de TASO wederom uit te stellen tot 15 september. U kunt een aanvraag voor de TASO indienen van dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op een tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de aanvraagtermijn worden ingediend zullen gelijk behandeld worden.

Medio juli maakte het ministerie van VWS met de publicatie van de TASO-regeling bekend dat onze lobby om voor de sportverenigingen die aangesloten zijn bij een van onze 5 sportservicebureaus een (bescheiden) compensatie voor o.a. personele lasten te bewerkstelligen, geslaagd is. Deze compensatie komt uit het extra steunpakket dat door het intensieve lobbywerk van onder andere Netwerk in de Sport door de overheid beschikbaar is gesteld en waarvan nu 44,5 miljoen naar amateursportorganisaties gaat die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies hebben geleden van ten minste 20% en geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) hebben ontvangen. Inmiddels is deze regeling verder uitgewerkt en kunnen amateursportorganisaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf 1 september tot en met 4 oktober hun aanvraag indienen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat uw organisatie in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% heeft gelden.
  • Uw organisatie heeft geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) ontvangen.
  • Uw organisatie dient een SBI-code te hebben die begint met de cijfers 93.1 (met uitzondering van 13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5)

Op de site van het Ministerie van VWS (+link) zal binnenkort het aanvraagformulier gepubliceerd worden. U heeft dan tot en met 4 oktober de tijd om dit in te vullen. Bij de toekenning van de tegemoetkoming speelt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen geen rol. Dus neem uw tijd om uw aanvraag juist en volledig in te dienen. U hoort dan uiterlijk 12 oktober of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Klik hier voor een filmpje waarin de TASO-regeling duidelijk wordt toegelicht.

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen over de TASO-regeling

Bekijk ook onze themapagina: Het coronavirus en sport.