HomeZiekteregeling

Ziekteregeling

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Sportkader Nederland is, afhankelijk van uw pakket, onze ziekteregeling van toepassing. Dit houdt in dat wij bij arbeidsongeschiktheid van uw medewerker het gehele proces van A tot Z begeleiden, zoals de contacten met de Arbodienst, het UWV en de uitvoering van de Wet Poortwachter.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Sportservice. Deze stichting heeft tot doel het doen van uitkeringen aan (sport)organisaties ter vergoeding van uw loonkosten in het geval van arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Dit is inclusief sociale lasten en gedurende de duur van de (arbeids)overeenkomst. Bekijk hier het reglement van de Stichting Waarborgfonds Sportservice.

Wat zijn de voordelen voor u wanneer wij de ziekteregeling verzorgen?

  • Wij nemen de juridische en administratieve handelingen over die verband houden met de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. Zo bent u verzekerd van de juiste begeleiding en een passend re-integratietraject.
  • Wij verzorgen naast alle administratieve zaken, zoals de regelingen met de arbodienst, ook het gecompliceerde proces waarbij er samen met de medewerker wordt gezocht naar geschikte oplossingen voor de situatie.
  • Wij onderhouden het contact met het UWV. Indien een medewerker bijvoorbeeld zwanger is, vragen wij voor de (sport)organisatie een zwangerschapsuitkering aan. Gedurende de 16 weken van het zwangerschapsverlof ontvangt de (sport) organisatie de zwangerschapsuitkering. Een medewerker kan ook arbeidsongeschikt zijn als gevolg van haar zwangerschap of eventueel na de zwangerschap. In die gevallen vragen wij een Ziektewetuitkering bij het UWV aan.

Wat zijn de kosten voor uw (sport)organisatie?

De premie wordt berekend over het heffingsloon (brutoloon -/- pensioenpremie) van de medewerker opgehoogd met de sociale lasten en de vakantietoeslag. De kosten voor de Arbodienst worden volledig doorbelast aan de (sport)organisatie.

Wat wordt er uitgekeerd?

De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert de eerste vier maanden van de arbeidsongeschiktheid, 70% uit van het bruto dagloon, inclusief de sociale lasten. Na vier maanden wordt dit verhoogd naar 100%. Als uw medewerker een jaar ziek is wordt de uitkering verlaagd naar 70%.

De medewerker krijgt het eerste ziektejaar het volledige salaris uitgekeerd. Na het eerste ziektejaar wordt het salaris verlaagd naar 70%.