HomeVrijwilliger of werknemer?

Vrijwilliger of werknemer?

Veel sportverenigingen maken gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak zelfs onmisbaar voor de sportverenigingen. Maar wanneer is iemand nu eigenlijk vrijwilliger en wanneer is er sprake van een werknemer? In dit artikel gaan we in op de diverse aspecten die daarbij een rol spelen en waar een penningmeester in dat kader zoal op moet letten.

Vrijwilligers bij een sportvereniging

Werkt u als sportvereniging met vrijwilligers? En geeft u ze daar een vergoeding voor zoals geld, een cursus of een contributievrijstelling? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. Het grote voordeel van deze regeling is dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en betalen. De vrijwilligersregeling kan ook gelden voor mensen die bij uw vereniging sporten of trainen.

Om de vrijwilligersregeling toe te passen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vrijwilliger doet het werk niet als beroep.
 • De vergoeding per maand is niet hoger dan € 190,-.
 • De vergoeding per jaar is maximaal € 1.900,-.
 • Betaalt u een vergoeding per uur of activiteit? Dan mag het uurloon niet hoger zijn dan € 5,- als de vrijwilliger 22 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die 21 jaar en jonger zijn geldt een maximum van € 2,75 per uur. U bent niet verplicht om een urenregistratie bij te houden.

Soorten vergoedingen

U kunt twee soorten vergoedingen geven aan uw vrijwilligers, namelijk:

 1. Financiële vergoedingen
  Naast geld vallen hier ook vrij besteedbare cadeaubonnen, zoals VVV-cadeaubonnen (Irischeques), winkelketenbonnen en dinerbonnen onder. Daarnaast kunt u denken aan een kilometervergoeding en vacatiegelden. Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuursleden krijgen voor het vervullen van hun functie, zoals voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
 2. Tegemoetkomingen in natura
  Hieronder verstaan we alles wat u niet in geld uitbetaalt. U kunt denken aan een vrijwilligersfeest, lunches of een cursus of opleiding, zoals een EHBO-cursus, een opleiding tot jeugdtrainer of een cursus sociale hygiëne.

Aankopen voor de vereniging

Wanneer een vrijwilliger voor uw vereniging een aankoop doet en uw vereniging de aankoop vergoedt, dan telt de vergoeding niet mee voor de normbedragen.

Een (sport)vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. Met een vrijwilligersovereenkomst maakt u goede afspraken.

Werken voor een sportvereniging als werknemer

Geeft u iemand een vergoeding voor werkzaamheden voor uw vereniging? En valt dit buiten de vrijwilligersregeling? Dan moet u bepalen of diegene bij u in dienst is en we dus spreken over een dienstbetrekking. Dat is het geval als:

 • de werknemer zich heeft verplicht om persoonlijk voor u te werken
 • u verplicht bent de werknemer loon te betalen voor het werk
 • tussen de werknemer en u een gezagsverhouding bestaat

Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding?

Voor trainers en verzorgers geldt dat zij opdrachten of aanwijzingen van het bestuur moeten opvolgen. Dit geldt ook voor de spelers die een opdracht van een trainer krijgen. Deze mensen kunnen zich ook niet zonder meer laten vervangen door een ander. Zij zijn meestal aangewezen op basis van hun kennis, kwaliteit en kunde.

Als uw vereniging werknemers in dienst neemt, moet u als sportorganisatie aangifte loonheffingen doen en werkgeverslasten betalen. U kunt bijvoorbeeld spelers, trainers, horecamedewerkers of ander personeel in dienst nemen.

Goed werkgeverschap

Heeft u naast vrijwilligers ook medewerkers in dienst? Sportkader Nederland ondersteunt u graag in goed werkgeverschap, zoals het opstellen van (arbeids)overeenkomsten, doorbetaling bij ziekte, eventuele pensioenadministratie, financiële en juridische ondersteuning en advisering over wet- en regelgeving. Neem hiervoor contact met ons op.

Bron: Belastingdienst.nl