HomeDe transitievergoeding

De transitievergoeding

Door de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn de regels omtrent de transitievergoeding veranderd. Waar het recht op transitievergoeding eerst na twee jaar dienstverband gold heeft u werknemer vanaf de eerste dag van zijn dienstverband recht op transitievergoeding, ook in de proeftijd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen aan de transitievergoeding door de introductie van de WAB?

  • Met de nieuwe wet hebben werknemers vanaf de eerste werkdag -dus ook in de proeftijd- recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat betekent dat als het contract na 1 maand wordt beëindigd er een vergoeding moet worden betaald van (1/3 x maandsalaris) gedeeld door 12.
  • Per 1 januari 2020 vervalt de speciale transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder. Deze groep werknemers hadden recht op een hogere transitievergoeding mits ze minimaal 10 jaar in dienst zijn geweest bij een werkgever met minstens 25 werknemers.
  • Per 1 januari 2020 vervalt de hogere transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest. Deze groep medewerkers had recht op een hogere transitievergoeding vanaf het 10e dienstjaar. De WAB regelt dat zij via dezelfde formule recht op transitievergoeding hebben (1/3 x maandsalaris: 12).
  • Per 1 januari 2020 vervalt de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine werkgevers.
  • Bij kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) telden de maanden voor 1 mei 2013 niet mee voor de berekening van de transitievergoeding indien er sprake was van een ontslag wegens een slechte financiële situatie.
  • Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

Een medewerker heeft recht op de vergoeding wanneer de (arbeids)overeenkomst:

  • door de (sport)organisatie is opgezegd;
  • op initiatief van de (sport)organisatie door de kantonrechter is ontbonden;
  • wanneer de (arbeids)overeenkomst voor bepaalde tijd niet door de (sport)organisatie wordt verlengd;
  • na twee jaar ziekte wordt opgezegd door de (sport)organisatie.

Bereken de transitievergoeding

Wilt u een indicatieve berekening maken? Dit kunt doen via de rekentool op de website van ontslag.nl.

Cao Sportverenigingen

Binnen cao’s kunnen afspraken gemaakt worden over het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding. Hierover hoeven de medewerker en (sport)organisatie dan geen overeenstemming te bereiken. Zo zijn de cao-partners van de cao Sportverenigingen overeengekomen dat scholingskosten die gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de medewerker, met inbegrip van kosten met betrekking sport specifieke opleidingen, afgetrokken mogen worden van de transitievergoeding.