HomeDe transitievergoeding

De transitievergoeding

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op de transitievergoeding. Wij hebben de regels voor u op een rij gezet.

Wanneer moet de werkgever transitievergoeding te betalen?

Bij beëindiging van het dienstverband door de werkgever. De lengte van het dienstverband is daarbij niet van belang. Beëindiging kan via onderstaande manieren plaatsvinden:

 • na opzegging (met een ontslagvergunning van het UWV) door de werkgever;
 • na ontbinding door de kantonrechter op verzoek van de werkgever;
 • na einde van rechtswege, op initiatief van de werkgever wordt het dienstverband niet voortgezet;
 • dooropzegging, ontbinding of niet voortzetten op initiatief van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever.

Let op: bovengenoemde situaties vormen een verplichting tot het betalen van transitievergoeding.

 Wanneer is er geen verplichting tot het betalen van transitievergoeding?

In de volgende situaties is de werkgever niet verplicht transitievergoeding te betalen:

 • het contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd;
 • de werknemer heeft zelf de arbeidsovereenkomst opgezegd;
 • het ontslag is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer;
 • de werknemer is jonger dan 18 jaar en werkt maximaal twaalf uur per week;
 • de werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt;
 • de werkgever zit in een  faillissement, surseance van betaling of de schuldsanering;
 • de werknemer wordt aangeboden het tijdelijke contract met minimaal gelijkwaardige voorwaarden te verlengen;
 • de werknemer is vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst aangegaan met de werkgever, die binnen zes maanden ingaat na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst (en tussentijds kan worden opgezegd).

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen compensatie aanvragen als zij een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer waarvan zij, wegens langdurig arbeidsongeschiktheid het dienstverband hebben beëindigd. De compensatie wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 toegekend. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had recht op transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding al betaald aan de werknemer.

Deze voorwaarden moeten kunnen worden aangetoond door de werkgever om succesvol aanspraak te kunnen maken op de compensatie:

 • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de vaststellingsovereenkomst als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de overeenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift;
 • een bewijs van de indiensttredingsdatum. Dat kan de arbeidsovereenkomst of een loonstrook zijn.

Weet u nog niet zeker of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Doorloop dan ons stroomschema.

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.