HomeHet personeelsdossier

Het personeelsdossier

Het is belangrijk om een personeelsdossier op te bouwen, want wanneer een (arbeids)overeenkomst wordt beëindigd omdat een medewerker bijvoorbeeld niet goed functioneert zijn de rechterlijke instanties strikt gebonden aan de in de wet geformuleerde ontslaggronden. Hierbij is een goed personeelsdossier essentieel.

Minimumeisen personeelsdossier

  • (Arbeids)overeenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken
  • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
  • Persoonlijke gegevens
  • Functieomschrijving
  • Afspraken over opleidingen
  • Verslaglegging gesprekken
  • Verbeterplan

De opbouw van het personeelsdossier is de verantwoordelijkheid van u als (sport)organisatie. Wij bewaken alleen dossiers die te maken hebben met de salarisadministratie, zoals de (arbeids)overeenkomst en doorgegeven salarismutaties.

Disfunctioneren

Dossieropbouw is van cruciaal belang voor ontslag wegens disfunctioneren. Als (sport)organisatie dient u aan te kunnen tonen dat u er alles aan heeft gedaan het functioneren van de medewerker te verbeteren voordat u tot het beëindigen van de (arbeids)overeenkomst over gaat. Denk hierbij aan het opstellen van een verbeterplan waarbij duidelijk aangegeven wordt welke onderdelen moeten verbeteren, op welke manier (bijv. coaching, cursussen) en tegen welke termijn de verbetering doorgevoerd had moeten zijn. Wordt hieraan niet voldaan, dan zal de kantonrechter het ontslagverzoek afwijzen.