HomeHet coronavirus en sport

Het coronavirus en sport

Het coronavirus bezorgt menig vereniging flink wat kopzorgen. Hoe hou je de club overeind, nu door de maatregelen de inkomsten stagneren, maar de meeste kosten doorlopen? Wij zetten de belangrijkste financiële tips voor sportverenigingen voor u op een rij.

Update 30 juni: tegemoetkoming verenigingen met eigen accommodaties en/of verenigingen die hun personeel verlonen via een dienstverlener binnen Netwerk in de Sport.

110 miljoen euro voor sportverenigingen

Op 1 mei heeft het kabinet bekend gemaakt 110 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor sportverenigingen die het financieel zwaar hebben. Dit wordt gebruikt om huur kwijt te schelden en voor een eenmalige tegemoetkoming voor verenigingen met een eigen accommodatie die te maken hebben met doorlopende lasten en omzetverlies. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Noodfondsen

Zowel vanuit de overheid als vanuit de gezamenlijke sport (bonden) en banken zijn verschillende noodfondsen en maatregelen aangekondigd om getroffen sportclubs door de coronatijd heen te helpen. Bekijk op welk fonds uw vereniging aanspraak kan maken:

NOW-regeling

NOC*NSF

Overheid

Overig

  • Versoepeling Aflossingsregels banken en SWS
  • Fondsen van grote sportbonden (in ontwikkeling)
  • Noodfonds Rabobank

Veelgestelde vragen

Verenigingen kampen met veel vragen. Bijvoorbeeld over het innen van contributie, het betalen van huur, het organiseren van een ALV, het betalen van medewerkers en het plegen van onderhoud nu de sportparken gesloten zijn.

Voor sport specifieke vragen kunt u het beste contact opnemen met uw sportbond. Voor gemeentelijke vragen kunt u terecht bij uw sportambtenaar of verenigingsadviseur.

Het antwoord op heel veel andere vragen vindt u via onze linktips:

Wanneer u verloond via een dienstverlener binnen Netwerk in de Sport

De afgelopen periode zijn de dienstverleners binnen Netwerk in de Sport, waaronder Sportkader Nederland, veel in overleg geweest met het Ministerie van VWS, FNV Sport (Cao Sportverenigingen) en de politiek. Doel is een oplossing te vinden voor de sportorganisaties die niet onder een eigen loonbelastingnummer verlonen en zo geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling. Het Ministerie van SZW heeft, vanwege de acute nood bij ondernemend Nederland, ervoor gekozen één standaard te hanteren bij de aanvraag voor het UWV. Daardoor is er geen ruimte geboden voor situaties die afwijken. Mede ingegeven dat de contributies voor de meeste sportorganisaties voor dit sportseizoen reeds zijn betaald en sponsorcontracten voor een kalenderjaar worden afgesloten. Wij spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de vereniging zonder eigen belastingnummer ook een beroep kan doen op de NOW-regeling.

Bent u klant van Sportkader Nederland?

De ontwikkelingen rondom de regelingen voor ondernemers die de overheid ter beschikking stelt, volgen elkaar steeds snel op. Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Daarom proberen wij onze klanten hierover zo juist en volledig mogelijk te informeren via de e-mail. Bij vragen kunt u ook op werkdagen contact opnemen met onze servicedesk op het telefoonnummer 023-205 5040.

Wij willen u er op wijzen dat wij onze informatie altijd sturen naar het mailadres van de contactpersoon, zoals door het bestuur aan ons is doorgegeven. Voor een goede communicatie is het van belang de informatie te delen met de overige bestuurders. Mocht er sprake zijn van wijziging van de contactpersoon en of contactgegevens laat het ons dan ook altijd zo spoedig mogelijk weten. Wij kunnen alleen dan de contactgegevens wijzigen.