Wet Werk en Zekerheid

Als de (sport)organisatie het volledig werkgeverschap op zich neemt, is er sprake van de standaardwerking van de Wet Werk en Zekerheid. Dit betekent dat het mogelijk is om drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten binnen 24 maanden, voordat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Echter indien Sportkader Nederland het formeel werkgeverschap overneemt van de (sport)organisatie kan gebruik worden gemaakt van een verruiming van deze wet. Het is dan mogelijk binnen 48 maanden zes (arbeids)overeenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten, voordat sprake is van een (arbeids)overeenkomst voor onbepaalde tijd.


DEEL DEZE PAGINA