Tarieven

Standaardkosten - Werkgeverschap (formeel) Sportkader Nederland

Entréekosten € 60,-
Contractkosten € 125,-
Kosten dekking ziekteregeling 6,7 % (van het brutosalaris + vakantiegeld)
Kosten risicofonds 2,0 % (van de totale loonkosten)

 

 

 

 

Standaardkosten - Werkgeverschap (sport)organisatie

Entréekosten € 250,-
Contractkosten € 170,-
Kosten dekking ziekteregeling 6,7 % (van het brutosalaris + vakantiegeld)
Kosten risicofonds 2,0 % (van de totale loonkosten)
Aansluitkosten € 150,-

 

Aanvullende kosten
Deze kosten zijn uitsluitend van toepassing indien uw verzoeken afwijken van onze standaardprocedure. Deze kosten zijn per werknemer per opdracht/verzoek.

Tussentijdse aanpassing of wijziging € 40,-
Incidentele afrekening bekende werknemer € 30,-
Incidentele afrekening onbekende werknemer € 60,-
TWK-toeslag* (per maand) € 25,-
TWK-toeslag* voorgaand boekjaar (per maand) € 50,-
Verzoek tot uitbetalen voorschot € 20,-
Afhandeling loonbeslag € 50,-
Pensioenadministratie (per kalenderjaar) € 50,-

*Toeslag voor een verwerking met terugwerkende kracht

 

Toelichting standaardkosten

  • Entréekosten brengen wij in rekening voor de opname van uw (sport)organisatie in onze administratie. Voor de werknemer richten wij een personeelsdossier in. Ook verzorgen wij de afhandeling met de belastingdienst.
  • Contractkosten betaalt u jaarlijks voor de verzorging van het gehele administratieve proces. Bij contracten voor bepaalde tijd betaalt u deze kosten bij de ingang van het contract. Bij meerjarige contracten of contracten voor onbepaalde tijd worden deze kosten in januari gefactureerd.
  • In geval van ziekte van uw werknemers kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen, noodzakelijke bij ziekte van de werknemer, door ons worden verzorgd. De Stichting Waarborgfonds Sportservice, waarbij Sportkader Nederland is aangesloten, keert de eerste zes weken van de arbeidsongeschiktheid 70% van het bruto dagloon uit. Na deze periode wordt dit verhoogd naar 100%.
  • U kunt een beroep doen op de Stichting Risicofonds Sportservice in geval van onvoorziene calamiteiten. Bovendien kunnen u en uw werknemers, zonder aanvullende kosten, onbeperkt gebruik maken van onze financiële en juridische servicedesk.
  • Aansluitkosten dienen ter dekking van een aantal vaste kosten, waaronder de afhandeling van uw belastingaanslagen en het actueel houden van uw loonadministratie. Deze kosten zijn onafhankelijk van het aantal werknemers die in dienst zijn.

DEEL DEZE PAGINA