Ziek melden

U kunt zich ziek melden door ons hier een e-mail te sturen of dit telefonisch door te geven.

Let op: u dient een ziekmelding altijd binnen 48 uur van de arbeidsongeschiktheid te melden aan Sportkader Nederland.

Let op: Ziek en op vakantie geen ziekengeld werkgever
Als een zieke werknemer tijdens zijn/haar ziekte vakantie opneemt, wordt dit als genoten vakantie aangemerkt waarvoor vakantiedagen moeten worden opgenomen.
De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert over deze dagen dus geen ziekengeld uit aan de materiële werkgever.


 


DEEL DEZE PAGINA