Ziek / Beter melden

U kunt zich ziek en/of beter melden door een mail te sturen naar ziekteadmin@sportkadernederland.nl of u kunt dit telefonisch door te geven via het telefoonnummer 023 - 205 5040.

Let op: U dient een ziek- en/of betermelding altijd binnen 48 uur van de arbeidsongeschiktheid te melden aan Sportkader Nederland.

Ziek en op vakantie, geen ziekengeld werkgever
Als een zieke werknemer tijdens zijn/haar ziekte vakantie opneemt, wordt dit als genoten vakantie aangemerkt waarvoor vakantiedagen moeten worden opgenomen.
Stichting Waarborgfonds Sportservice keert over deze dagen dus geen ziekengeld uit aan de materiële werkgever.

 


DEEL DEZE PAGINA