Wijzigen gevolmachtigde

Het bestuur/de directie is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van Sportkader Nederland omtrent eventuele wijzigingen met betrekking tot de gevolmachtigde.

Hiervoor dient een Wijzigingsformulier gevolmachtigde te worden ingevuld, getekend en geretourneerd.


DEEL DEZE PAGINA