Voorschot

Indien wij een getekende (arbeids)overeenkomst niet tijdig ontvangen, lukt het ons niet op tijd het salaris van uw werknemer over te maken. In dat geval kunt u zelf een voorschot uitbetalen en Sportkader Nederland verzoeken dit te verrekenen met het nettoloon. Per arbeidscontract is onze handeling de eerste keer gratis. Daarna zijn de kosten € 30,- per voorschot.

Ook kunt u ons verzoeken een voorschot uit te betalen. De uitbetaling van een voorschot is mogelijk indien minimaal het getekende aanmeldingsformulier van de werknemer in ons bezit is. Wij brengen hiervoor € 20,- handlingskosten in rekening. Een voorschot kan niet meer dan één netto maandsalaris per contractsperiode bedragen.

Een verzoek tot verrekening van een voorschot of verzoek tot uitbetaling van een voorschot kunt u doen door een mail te sturen naar info@sportkadernederland.nl.


DEEL DEZE PAGINA