Voorschot - uitbetaling

Indien wij de door u ondertekende arbeidsovereenkomst niet voor de salarisverwerking hebben ontvangen, zijn wij niet in staat het salaris van de werknemer op tijd over te maken. In dat geval kunt u ons ook verzoeken een voorschot uit te betalen. De uitbetaling van een voorschot is mogelijk indien minimaal het ondertekende aanmeldingsformulier in ons bezit is.

Wij brengen hiervoor € 20 handlingskosten in rekening. Een voorschot kan niet meer dan één netto maandsalaris per contractsperiode bedragen.

Een verzoek tot uitbetaling kunt u doen door ons hier een e-mail te sturen.


DEEL DEZE PAGINA