Verlengen bestaande (arbeids)oveenkomst

Voor het verlengen van een bestaande (arbeids)overeenkomst krijgt de gevolmachtigde automatisch twee maanden voor afloop van de (arbeids)overeenkomst het ‘Verlengingsformulier’ toegestuurd.

Wanneer u de (arbeids)overeenkomst wenst te verlengen ontvangen wij graag het ‘Verlengingsformulier’ volledig getekend digitaal retour. Indien dit getekende formulier voor de 10e van de maand in ons bezit is, zal de verlenging die betreffende maand worden doorgevoerd.

Het formulier kunt u mailen naar info@sportkadernederland.nl.

Heeft u het formulier niet (juist) ontvangen? U kunt het hieronder ook downloaden:

Let op: Open het formulier met Adobe Acrobat Reader. U kunt het formulier dan digitaal invullen, opslaan en/of printen. Graag ontvangen wij het formulier volledig getekend retour. Indien dit getekende formulier voor de 10e van de maand in ons bezit is, zal de verlenging die betreffende maand worden doorgevoerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze servicedesk.


DEEL DEZE PAGINA