Aanmelden (nieuwe) werknemer

Meld uw (nieuwe) werknemer aan via het Aanmeldingsformulier werknemer. Het formulier kunt u digitaal in PDF invullen en vervolgens opslaan of uitprinten.

Er zijn twee verschillende aanmeldingsformulieren:

Zodra wij het Aanmeldingsformulier, een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en de loonbelastingverklaring hebben ontvangen stellen wij een (arbeids)overeenkomst op en deze sturen wij digitaal naar de gevolmachtigde. De verklaring loonbelasting kunt u hieronder downloaden.

De (arbeids)overeenkomst dient zowel door de (sport)organisatie als de werknemer te worden ondertekend. Indien de getekende (arbeids)overeenkomst voor de 10e van de maand in ons bezit is, zal de salarisbetaling die betreffende maand plaatsvinden.

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u mailen naar info@sportkadernederland.nl.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze servicedesk.

..........................................................................................................................................................

Loonbelastingverklaring
Voor het opstellen van een arbeidscontract is een loonbelastingverklaring nodig.
U kunt de Loonbelastingverklaring downloaden via de website van de Belastingdienst.


DEEL DEZE PAGINA