Uitbetaling

Voor welke datum dien ik de getekende documenten te retourneren om in diezelfde maand de uitbetaling te laten plaatsvinden?
Uiterlijk de 10e van de betreffende maand dienen wij de getekende documenten, afrekeningen of andere mutaties te ontvangen om deze te kunnen verwerken in die maand.
 
Een werknemer is al werkzaam, maar wegens omstandigheden zijn wij te laat met het aanleveren van de documenten. Hoe kunnen wij de werknemer toch alvast salaris betalen?
U kunt ervoor kiezen om een voorschot uit te betalen. Graag vernemen wij welk netto bedrag u heeft uitgekeerd, om dit te kunnen verrekenen met de eerst volgende uitbetaling. 
Wilt u dat wij een voorschot uitbetalen, kunt u ons verzoeken een voorschot uit te betalen. De uitbetaling van een voorschot is mogelijk indien minimaal het getekende aanmeldingsformulier van de werknemer in ons bezit is. Een voorschot kan niet meer dan één netto maandsalaris per contractsperiode bedragen.
 
Een werknemer heeft meer-uren gemaakt, hoe kan ik dat laten uitbetalen?
U kunt het aantal uren dat extra moet worden uitbetaald doorgeven via de e-mail. Wanneer deze uren moeten worden uitbetaald tegen een ander uurtarief, dient u dat erbij te vermelden. U kunt ervoor kiezen om de uren zelf te verzamelen en deze eenmaal per kwartaal of jaar aan ons door te geven.
 
De factuur kunnen wij niet (meer) terugvinden, kunnen wij deze nogmaals opvragen?
Wij kunnen de factuur nogmaals e-mailen. U kunt dit via de e-mail of telefonisch aanvragen.
 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

DEEL DEZE PAGINA