Bij ziekte

Ik heb een zieke werknemer, moet ik dat ook doorgeven aan Stichting Sportkader Nederland?
Jazeker, Stichting Sportkader Nederland betaalt ziektegeld uit voor de dagen dat uw werknemer ziek is.

Zijn er wachtdagen voordat er ziektegeld wordt uitgekeerd aan de werkgever?
Nee, de Stichting Waarborgfonds Sportservice keert de eerste 6 weken van de arbeidsongeschiktheid, 70% uit van het bruto dagloon inclusief sociale lasten. Na zes weken wordt dit verhoogd tot 100%. Als uw werknemer een jaar ziek is wordt deze uitkering verlaagd naar 70%. De werknemer krijgt het eerste ziektejaar zijn/haar salaris volledig uitgekeerd. Na het eerste jaar wordt het salaris verlaagd naar 70%.
 
Wanneer en hoe kan ik mijn werknemer ziek melden?
U dient uw werknemer binnen 48 uur ziek te melden. Dat kan door op werkdagen tussen 8:30 en 18:00 uur contact op te nemen met onze helpdesk via  023 205 50 40, door een e-mail te sturen naar ziekteadmin@sportkadernederland.nl.
 
Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie van mijn zieke werknemer?
U als werkgever bent zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. Stichting Sportkader Nederland begeleidt u in dit ziekteproces. Wij houden het dossier bij en geven voorlichting/adviezen over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid.
 
Mijn werknemer is zwanger
Vraag uw werknemer om een zwangerschapsverklaring en wanneer zij met verlof wil gaan. Zij heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dit kan elke dag zijn tussen de 6 en 4 weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Uiterlijk 4 weken voordat uw werknemer met zwangerschapsverlof gaat stuurt u een kopie van de zwangerschapsverklaring naar ons op en u geeft aan ons door wanneer zij met verlof gaat. Wij vragen voor u de zwangerschapsuitkering aan bij het UWV. U krijgt gedurende de zestien weken dat uw werknemer met zwangerschapsverlof is, de zwangerschapsuitkering uitgekeerd.
 
Ik ben zwanger, wat zijn mijn rechten?
U heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. U mag tussen de 6 en 4 weken voor de dag dat u uitgerekend bent met verlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof krijgt u uw salaris doorbetaald.
 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 


DEEL DEZE PAGINA