Aanmelding

Wat is het verschil in dienstverlening?
Werkgeverschap Sportkader Nederland
Sportkader Nederland geeft uitvoering aan het formeel werkgeverschap. Wij verzorgen het contact met de fiscus, de arbodienst en het UWV. De (sport)organisatie is materieel werkgever en verzorgt de aansturing van de werknemer(s). 
 
De (sport)organisatie is verzekerd voor de ziekteregeling via de Stichting Waarborgfonds. De werknemer krijgt 100% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) uitbetaald tijdens de eerste 6 weken bij ziekte. De (sport)organisatie krijgt 70% van dit bruto dagloon vergoed. Vanaf week 7 zal er 100% worden vergoed. Het tweede ziektejaar krijgt zowel de werknemer als de (sport)organisatie 70% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed.
 
De cao Sportverenigingen is van toepassing, waarbij een afwijking geldt van de ketenbepaling. Het is mogelijk om 6 contracten voor bepaalde tijd af te sluiten binnen 48 maanden.
 
Kosten standaard procedure:
- Eenmalig 75 euro voor de aanmelding van de organisatie
- Maandelijks 15 euro per werknemer (per contract) voor het gehele administratieve proces. Enige aanvullende kosten zijn 50 euro per verwerking over een voorgaand boekjaar.
 
Werkgeverschap (sport)organisatie
De (sport)organisatie is volledig werkgever.
 
De (sport)organisatie is verzekerd voor de ziekteregeling via de Stichting Waarborgfonds. De werknemer krijgt 100% van het bruto dagloon uitbetaald tijdens de eerste 6 weken bij ziekte. De (sport)organisatie krijgt 70% van dit bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed. Vanaf week 7 zal er 100% worden vergoed. Het tweede ziektejaar krijgt zowel de werknemer als de (sport)organisatie 70% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed.
 
Er is geen cao van toepassing en er is dus ook geen afwijking van de ketenbepaling mogelijk.
 
Kosten standaard procedure
- Eenmalig 150 euro voor de aanmelding van de (sport)organisatie
- Maandelijks 18 euro per werknemer (per contract) voor het gehele administratieve proces. Enige aanvullende kosten zijn 50 euro per verwerking over een voorgaand boekjaar.

DEEL DEZE PAGINA