Aanmelding

Wat is het verschil tussen model A en model B?
 
Model A
Sportkader Nederland geeft uitvoering aan het formeel werkgeverschap. Wij verzorgen het contact met de fiscus, de arbodienst en het UWV. De (sport)organisatie is materieel werkgever en verzorgt de aansturing van de werknemer(s). 
 
De (sport)organisatie is verzekerd voor de ziekteregeling via de Stichting Waarborgfonds. De werknemer krijgt 100% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) uitbetaald tijdens de eerste 6 weken bij ziekte. De (sport)organisatie krijgt 70% van dit bruto dagloon vergoed. Vanaf week 7 zal er 100% worden vergoed. Het tweede ziektejaar krijgt zowel de werknemer als de (sport)organisatie 70% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed.
 
De cao Sportverenigingen is van toepassing, waarbij een afwijking geldt van de ketenbepaling. Het is mogelijk om 6 contracten voor bepaalde tijd af te sluiten binnen 48 maanden.
 
Kosten standaard procedure
  • Eenmalig 60 euro voor de aanmelding van de organisatie
  • Jaarlijks 125 euro per werknemer voor het gehele administratieve proces
Model B
De (sport)organisatie is volledig werkgever.
 
De (sport)organisatie is verzekerd voor de ziekteregeling via de Stichting Waarborgfonds. De werknemer krijgt 100% van het bruto dagloon uitbetaald tijdens de eerste 6 weken bij ziekte. De (sport)organisatie krijgt 70% van dit bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed. Vanaf week 7 zal er 100% worden vergoed. Het tweede ziektejaar krijgt zowel de werknemer als de (sport)organisatie 70% van het bruto dagloon (inclusief de sociale lasten, exclusief vakantiegeld) vergoed.
 
Er is geen cao van toepassing en er is dus ook geen afwijking van de ketenbepaling mogelijk.
 
Kosten standaard procedure
  • Eenmalig 250 euro voor de aanmelding van de organisatie
  • Jaarlijks 150 euro aansluitkosten voor het in stand houden van de eigen loonadministratie
  • Jaarlijks 170 euro per werknemer voor het gehele administratieve proces.

Hoe kan ik een nieuwe werknemer aanmelden?
Via het formulier Aanmelden nieuwe werknemer kunt u een nieuwe werknemer digitaal aanmelden. Bij deel A dient u de gegevens van de (sport)organisatie in te vullen, bij deel B gaat het om de gegevens van de werknemer en de afspraken voor de (arbeids)overeenkomst. Als u alles heeft ingevuld kunt u het document printen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van een automatische incasso dient u deel A te tekenen. Vervolgens dient de (sport)organisatie en de werknemer deel B te ondertekenen. Daarnaast dienen wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de werknemer te ontvangen, dit mag geen rijbewijs zijn, en een ingevuld en ondertekende opgaaf voor de loonheffingen. Ook deze is op onze website te vinden onder dezelfde link. Dit pakket kunt u per mail of per post aan ons verzenden.

Hoe kan ik de (sport)organisatie aanmelden bij Sportkader Nederland?
Via ons online aanmeldformulier kun u de (sport)organisatie bij ons aanmelden.​ Bij deel B gaat het om de gegevens van de werknemer en de afspraken voor de (arbeids)overeenkomst. Als u alles heeft ingevuld kunt u het document printen.
Wanneer u gebruikt wilt maken van een automatische incasso dient u deel A te tekenen. Vervolgens dient de (sport)organisatie en de werknemer deel B te ondertekenen. Daarnaast dienen wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de werknemer te ontvangen, dit mag geen rijbewijs zijn, en een ingevuld en ondertekende opgaaf voor de loonheffingen. Ook deze is op onze website te vinden onder dezelfde link. Dit pakket kunt u per mail of per post aan ons verzenden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.


DEEL DEZE PAGINA