HomeVrijwilligers cv

Vrijwilligers cv

“Doe wel en zie niet om.” Zei mijn oma vroeger als ik klaagde dat iemand iets niet voor mij wilde doen terwijl ik daarentegen zo behulpzaam was geweest. De essentie van vrijwilligerswerk werd mij door oma met de paplepel ingegoten…..

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat iets doen voor een ander de mens gelukkiger maakt. Sla Op naar geluk van Ap Dijksterhuis (Prometheus/Bert Bakker, 2015) er maar eens op na. Toch is het vergroten van geluksgevoel niet altijd de ultieme drijfveer om vrijwilligerswerk te verrichten. Een financiële prikkel, uiteraard binnen de kaders die de fiscus daaraan stelt in de Vrijwilligersregeling, kan dan uitkomst bieden. Al denken puriteinen zoals mijn oma daar anders over; wie een vergoeding ontvangt kan niet volhouden dat de inzet op vrijwillige basis is. Is er ook een ander ‘voordeel’ denkbaar dat aanzet tot altruïsme, maar niet direct vertaald kan worden naar klinkende munt?

Wie solliciteert stuurt een curriculum vitae mee waarin de relevante persoonsgegevens en vaardigheden worden weergegeven. Vaak wordt onderaan het document melding gemaakt van de ‘nevenactiviteiten’ waar de sollicitant zich mee bezig heeft gehouden. In dit containerbegrip gaan vaak juweeltjes van kennis & kunde schuil die zijn verzameld in een carrière als vrijwilliger. Zou het niet veel verstandiger zijn voor nevenactiviteiten een apart cv op te stellen en daarmee de potentieel werkgever voorzien van een nog scherper beeld van de kandidaat?

Het is in de politiek niet ongebruikelijk dat kandidaten voor bestuursfunctie in hun cv blijk moeten geven van maatschappelijke betrokkenheid. Waarom dan niet bij sollicitaties in het algemeen of bij de overheid in het bijzonder? Wie een aantal jaar bestuurslid geweest is van een sportvereniging heeft in de uitoefening van die functie niet alleen blijk gegeven van maatschappelijke betrokkenheid, maar ook vaardigheden aangeleerd en kennis opgedaan. Ik vind het zonde om deze kwaliteiten te verstoppen onder ‘nevenactiviteiten’. Ik pleit dan ook voor de erkenning van een apart Vrijwilligers cv bij sollicitaties. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten kan de opgedane vrijwilligerservaring de doorslag geven. Naast maatschappelijke erkenning voor de geleverde inzet biedt meewegen van het Vrijwilligers cv werkzoekenden van alle leeftijden bovendien de kans te investeren in zichzelf in de vertrouwde en veilige omgeving van de sportvereniging. Professionele begeleiding en tricks & tips zijn te verkrijgen via sportbonden, provinciale sportorganisaties en lokale uitvoerders van gemeentelijk sportbeleid.

Mijn oma had zeker kunnen leven met deze verkapte vorm van belonen want op een donker plekje in het trapgat van haar huis hing ook een tegeltje met opschrift; Voor wat, hoort wat!