HomeAchtergrondenCao Sportverenigingen

Cao Sportverenigingen

Bent u een lokale sportvereniging of stichting en verloont u trainers of coaches? Dan kunt u gebruik maken van de cao Sportverenigingen. Deze cao voor de sportvereniging kent verschillende voordelen. Wanneer Sportkader Nederland de formaliteiten van het werkgeverschap van uw (sport)organisatie overneemt,  wordt u automatisch lid van de werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport en kunt u gebruik maken van de cao Sportverenigingen.

Voordelen van de Cao Sportverenigingen

  • Door de verruiming van de ketenbepaling kunt u uw trainer of coach langer tijdelijke (arbeids)overeenkomsten aanbieden, namelijk zes bepaalde tijd (arbeids)overeenkomsten binnen een looptijd van 48 maanden in plaats van drie (arbeids)overeenkomsten binnen een looptijd van 24 maanden.
  • Er worden u als werkgever handvatten toegereikt voor de afspraken met de trainers en coaches en de cao geeft eenduidigheid over de arbeidsvoorwaarden.
  • Er wordt jaarlijks 0,2% van de bruto loonsom afgedragen aan het Arbeidsmarkfonds en dit fonds wordt ingezet ter ontwikkeling van de sportsector.

Hieronder kunt u de cao brochures downloaden

Bent u een lokale sportvereniging, dan wel een (sport)organisatie zonder winstoogmerk, met een bestuur bestaande uit vrijwilligers en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening, dan kunt u ook zelfstandig de cao Sportverenigingen toepassen. Hiervoor dient u zelf lid te zijn van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport.