Geen zorgen meer bij een zieke trainer

Naast de salaris- en personeelsadministratie voor sport(organisaties) kan Sportkader Nederland ook de ziekteregeling voor u uit handen nemen. Zo bent u als vereniging altijd verzekerd van de juiste begeleiding en een passend re-integratietraject voor uw trainer.

Wat houdt de ziekteregeling in?
Wanneer uw trainer ziek wordt kunt u een beroep doen op onze ziekteregeling. De Stichting Waarborgfonds Sportservice keert in de eerste 6 weken van de ziekte 70% van het bruto dagloon inclusief sociale lasten uit aan u als (sport)organisatie. Na deze periode wordt dit verhoogd tot 100%.  De werknemer wordt het eerste jaar 100% doorbetaald en vanaf het tweede jaar 70%.

Wat zijn de voordelen voor u wanneer wij de ziekteregeling verzorgen?

  1. Wij nemen de juridische en administratieve handelingen over die betrekking hebben op de zieke werkenemer. Zo bent u verzekerd van de juiste begeleiding en een passend re-integratietraject voor uw werknemer. Wij zijn nauw betrokken bij uw (sport)organisatie en behandelen naast de administratieve zaken, zoals de regelingen met de arbodienst, ook het gecompliceerde proces waarbij er samen met de werknemer wordt gezocht naar geschikte oplossingen voor de situatie.
  2. Wij onderhouden het contact met het UWV: Indien een en werknemer bijvoorbeeld zwanger is, vragen wij voor de (sport)organisatie een zwangerschapsuitkering aan. Gedurende de 16 weken van het zwangerschapsverlof krijgt de (sport) organisatie de zwangerschapsuitkering. Een werknemer kan ook ziek zijn als gevolg van haar zwangerschap of eventueel na de zwangerschap. In die gevallen vragen wij een Ziektewetuitkering bij het UWV aan.


Let op: De werknemer of de (sport)organisatie dient een ziekmelding altijd binnen 48 uur te melden aan Sportkader Nederland. Dat kan op drie manieren: telefonisch, digitaal of per e-mail.

Mocht u hierover nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op via ziekteadmin@sportkadernederland.nl of met onze helpdesk.
 

DEEL DEZE PAGINA

Meer uitgelicht